ШҮҮХИЙН СУРГАЛТЫН ЦАХИМ КАТАЛОГИ

Эрхэм хүндэт шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтан Та бүхэнд “Шүүхийн сургалтын каталоги-2018”-г бэлтгэн толилуулж байна.

СУРГАЛТЫН МЭДЭЭ СУРГАЛТЫН КАТАЛОГИ