ШҮҮХИЙН СУРГАЛТЫН ЦАХИМ КАТАЛОГИ

Эрхэм хүндэт шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтан Та бүхэнд “Шүүхийн сургалтын цахим каталоги”-ийг бэлтгэн толилуулж байна.

СУРГАЛТЫН МЭДЭЭ СУРГАЛТЫН КАТАЛОГИ